บริการ


คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)

04/04/66

pdf 1.png


ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ปี 2558

No.

ชื่อเอกสาร

Date

ดาวน์โหลด

1

ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมฯ รุ่นที่ 17 และ 23

04/04/66

pdf 1.png

2

ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมฯ รุ่นที่ 18 และ 24

04/04/66

pdf 1.png

3

ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมฯ รุ่นที่ 19 และ 25

04/04/66

pdf 1.pngติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างได้ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์) / 02-9428350 (ธุรการกีฏวิทยา) 

หรือที่ https://sites.google.com/ku.th/public-pestcontrol/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81