ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน :


ที่อยู่ :

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


อีเมล์ :

toxic@fda.moph.go.th


แผนที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่

อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7310

กลุ่มโฆษณาเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

โทร. 0 2590 7344


กลุ่มวัตถุอันตรายใหม่และนวัตกรรม

โทร. 0 2590 7298/7385

ติดต่อ OSSC วัตถุอันตราย

อาคาร One Stop Service ชั้น 3 (ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ) และชั้น 4 (ยื่นคำขออนุญาต/รับเอกสารสำคัญ/ชำระเงิน) ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร.0 2590 7000 ต่อ 79932 หรือ 79933

กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่

โทร. 0 2590 7341

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0 2590 7267/7279

กลุ่มวัตถุอันตราย

โทร.  0 2590 7303/7305/7306/7384

โทร 062-596-2275 (เฉพาะในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.)

E-mail : pretoxic.fda@gmail.com

Line : Official Line ID >> @069lrzdk

กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย

โทร. 0 2590 7000 ต่อ 70729/70730