โครงการอบรมผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station)

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจ การแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ท่าน รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากรูปภาพประกอบดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ.png