คลิปวิดีโอการประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มกราคม 2566)
18 พฤษภาคม 2566

 1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ
 2. เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ
 3. คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 4. คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ
 5. 1. เรื่อง นโยบาย สถานการณ์และแนวทางการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
 6. 2. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด ที่ อย.กำกับดูแล
 7. 3. เรื่อง Update แนวทางการกล่าวอ้างสรรพคุณการฆ่าเชื้อไวรัสบนฉลากวัตถุอันตราย
 8. 4. เรื่อง เปิดตัวระบบใหม่ : การแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 แบบ Auto
 9. 5. เรื่อง แนวทางการส่งฉลากแบบประหยัดเวลาอ่าน
 10. 6. เรื่อง Update เงื่อนไขแก้ฉลาก 15 วันทำการ
 11. 7.1 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 1
 12. 7.2 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 2
 13. 7.3 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 3