แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออก​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 พฤษภาคม 2566