กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีน้ำหอมจากบริษัท P&G เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567