กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biocidal products ของสหภาพยุโรป (EU Biocidal Products Regulation) 1 พ.ย. 66