โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย ครั้งที่ 1 (จัดประชุมสัมมนาฯวันที่ 27 มกราคม 2566)
26 พฤษภาคม 2566

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
  2. หนังสือขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
  3. กำหนดการประชุมสัมมนาฯ
  4. รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
  5. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ
  6. เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการประชุมสัมมนาฯ
  7. คำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาฯ
  8. คลิปวิดีโอย้อนหลังการประชุมสัมมนาฯ

1. เรื่อง นโยบาย สถานการณ์และแนวทางการกำกับดูแลวัตถุอันตราย

2. เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด ที่ อย.กำกับดูแล

3. เรื่อง Update แนวทางการกล่าวอ้างสรรพคุณการฆ่าเชื้อไวรัสบนฉลากวัตถุอันตราย

4. เรื่อง เปิดตัวระบบใหม่ : การแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 แบบ Auto

5. เรื่อง แนวทางการส่งฉลากแบบประหยัดเวลาอ่าน

6. เรื่อง Update เงื่อนไขแก้ฉลาก 15 วันทำการ

7.1 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 1

7.2 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 2

7.3 เรื่อง เรื่องจะไม่ลับ กับการวินิจฉัยวัตถุอันตรายและกฎหมายใหม่น่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย Part 3