จองห้องประชุมกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย (ห้อง 508) จำนวน 20 ที่นั่ง


ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-590-7302